De Robert Kalkman Foundation wordt geleid door een bestuur.

Bestuur 

Voorzitter: Robert Kalkman
Penningmeester: Richard van Duin